Regulamin promocji Kalendarz za 1 grosz

REGULAMIN

Niniejszy regulamin promocji o nazwie „Promocja kalendarz za 1 grosz”, (zwanego dalej: „Promocją”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

1. Organizatorem Konkursu jest:

Allure Sp. zo.o.
ul. Jana Sawy 6/301
20-632 Lublin
NIP: 7123376841
REGON: 381813587

zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs trwa w dniach 01.06.2020 r. – 31.07.2020 r.

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

6. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) zwane dalej „Uczestnikami”, które dokonają zakupu na stronie w kwocie powyżej 50 zł

7. W czasie trwania promocji niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem https://prezentdlakota.pl/content/34-kalendarz-na-2020-rok-gratis-za-1.

8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a każde zamówienie promocyjne uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.

9. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie jest dobrowolna, jednak niezbędna do uczestnictwa w promocji , wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

10. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie udzielana jest dla celów statystycznych i marketingowych na rzecz Organizatora.

11. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.

12. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć